SKIRENN

I løpet av vinteren blir det arrangert fire klubbrenn, (to klassisk og to fristil) inkludert klubbmesterskap. Disse blir arrangert på torsdagskveldene, se aktivitetsplan.(teksten aktivitetsplan linkes til aktivitetsplan siden). Alle skirenn starter ved klubbhuset og foregår i lette løyper. Alle får startnummer og det er tidtaking. Deltagelse koster kr 50,- pr renn.