ÅSAN RUNDT


Åsan Rundt er et turrenn, som har som formål å gi de skiinteresserte tilbud om et turrenn tidlig i sesongen. Og som ikke har lenger løype enn at de fleste, selv om forme ikke er på topp, kan klare å gå løpet

Løypa går i vakkert variert skogsterreng med største høydeforskjell på 190m.

Start og innkomst ved Kjærstad IL`s klubbhus på Aufles, hvor det også er garderobeanlegg og salg av mat og drikke.

LØYPER

Løypelengde tur/bedrift menn under 50år:25km
Løypelengde tur/bedrifter øvrige klasser:19km
Løypelengde trimklasse:19km
Barne Åsan (fra 7 til 14år):5km
Mini Åsan Rundt:1km

Åsan Rundt ble første gang arrangert en snørik vinter i 1980 med en løype på 22 km. Men før dette ble det arrangert to prøveløp i 1978 og 1979. Sverre T Aufles var den gang leder for Åsan Rundt komiteen og det var 370 på start streken. Vinneren var Ivar Rystad fra Kjærstad Il og May L. Dalby fra Drevja IL. Rennet ble en suksess, og på det meste hadde vi over 700 deltakere.

Åsan Rundt har vært arrangert hvert år siden 1980 unntatt 2002 da det ble avlyst pga snømangel. Selv med år med lite snø har arrangørene klart å få i stand renn, da med en kortere løype. I 1999 ble det for første gang arrangert Miniåsan, som har vært populært for den yngre garde. Det viser seg at disse etter hvert er blitt faste deltakere på Åsan Rundt.

De senere år har Åsan Rundt hatt rundt 200 deltakere, men med skisportens økende interesse tror vi at Åsan Rundt skal nå til gamle høyder igjen. Skirennet blir satt i verk på dugnad, og vi ser at det stadig er et økende folketall i bygda og med dette har vi fått inn nye krefter i laget som vi setter stor pris på.